Paid Course

Training for Carers of People with Dementia - Finnish

STAR on sertifioitu kurssi, joka sisältää hoitolaitosten ammattilaisten sekä muistisairaushoidon asiantuntijoiden laatimaa sisältöä.

Course Syllabus

View more

Lisätietoja STARista

Yleiset tavoitteet

Seuraavan kurssin on tarkoitus mahdollistaa se, että:

 • Ymmärrät muistisairauden eri tyypit ja mitä oireita voidaan käyttää sen havaitsemiseksi
 • Saat tietoa potilaiden päivittäin kohtaamista kamppailuista sekä kommunikoinnin että jokapäiväisten toimien suhteen
 • Opit mitä apua on saatavilla monialaisista tukipalveluista, ei-farmakologisista hoidoista ja muistisairauksien lääkehoidosta
 • Seuraat strategioita, jotka edistävät tehokasta viestintää ja auttavat potilaita ja hoitajia selviytymään muistisairauden seurauksista
 • Ymmärrät muistisairauden emotionaaliset vaikutukset ja sen, miten voit huolehtia omasta ja ympärilläsi olevien ihmisten hyvinvoinnista

Tekninen kuvaus

Tämä koulutusalusta käyttää soveltuvia menetelmiä ja sisältöä parantamaan muistisairauspotilaiden hoitajien taitoja. Se perustuu parhaaseen mahdolliseen muistisairauteen liittyvään osaamiseen, ja tiedot jaetaan kolmiportaisena rakenteena. Koulutusmoduulit kattavat erityisesti uudet teknologiapohjaiset toimet potilaiden seurantaan ja tukemiseen. Lisäksi hyödynnetään Internet- ja TV-pohjaista tiedonjakelua . Tämä mahdollistaa kykyjen oppimisen ja kertaamisen lievää muistisairautta sairastavien henkilöiden hoitamiseksi, vaikka he asuisivat edelleen kodeissaan perheensä kanssa. Ammattikoulutusta toteuttavat organisaatiot, hoitopalvelujen tarjoajat ja muistisairausyhdistykset kaikissa maissa ovat tervetulleita ottamaan meihin yhteyttä aloittamiseksi sekä verkkokurssien saamiseksi käyttöön useammalle kielelle.

Kenelle tämä kurssi on tarkoitettu?

STAR on suunnattu kaikille käyttäjäryhmille, jotka hoitavat muistisairautta sairastavia henkilöitä kotona, olivatpa he omaishoitajia, sukulaisia tai ammattilaisia. Kurssi soveltuu sekä virallisille että epävirallisille hoitajille sekä niille, jotka etsivät uutta mahdollista ammattia.

Ketkä ovat kurssin pääasialliset tekijät?

Perustason moduulit:
Moduuli 1: Peter Kevern, Henriëtte van der Roest
Moduuli 2: Peter Kevern, Henriëtte van der Roest
Moduuli 3: Peter Kevern, Henriëtte van der Roest
Keskitason moduulit:
Moduuli 4: Catharina Melander, Johan E. Bengtsson, Henriëtte van der Roest
Moduuli 5: Henriëtte van der Roest ja Rose-Marie Dröes
Moduuli 6: Henriëtte van der Roest & Rose-Marie Dröes & Franka Meiland
Moduuli 7: Henriëtte van der Roest ja Rose-Marie Dröes
Moduuli 8: Anne Margriet Pot
Edistyneen tason moduulit:
Moduuli 3: Susan Mary Benbow, Henriëtte van der Roest
Moduuli 4: Catharina Melander, Johan E. Bengtsson, Rose-Marie Dröes, Franka Meiland
Moduuli 5: Rose-Marie Dröes 
Moduuli 6: Rose-Marie Dröes 
Moduuli 7: Henriëtte van der Roest ja Rose-Marie Dröes 
Moduuli 8: Rose-Marie Dröes
STAR-kurssien kirjoittajat, toimittajat, graafiset suunnittelijat ja kehittäjät
Kirjoittajat ja toimittajat, Alankomaat
Professori R.M. Dröes, psykiatrian laitos, VU-yliopiston lääketieteellinen keskus, Amsterdam
Dr. F.J.M. Meiland, Yleislääketieteen ja vanhustenhoitolääketieteen osasto / Gerion, VU-yliopiston lääketieteellinen keskus, Amsterdam
Dr. M. Oattes, hollanninkieliset käännökset, käännöstoimisto Oattes
Professori A.M. Pot, Erasmus terveyspolitiikan ja -hallinnon oppilaitos, Rotterdam
Dr. H.G. van der Roest, Alankomaiden mielenterveys- ja riippuvuuslaitos (Trimbos-instituutti)

Kirjoittajat ja toimittajat, Ruotsi
Catharina Melander, Luulajan teknillinen yliopisto
Johan E. Bengtsson, Internit, Luulaja
Kirjoittajat ja toimittajat, Iso-Britannia
Dr. P. Kevern Staffordshiren yliopisto, Staffordshire
S.M. Benbow Staffordshiren yliopisto, Staffordshire
Professori C.D. Nugent (englanninkieliset korjaukset ja muokkaukset), Ulsterin yliopisto, Jordanstown
K. Boyd (englanninkielisten moduulien muokkaus), Ulsterin yliopisto, Jordanstown
P. Hartin (harjoitusten suunnittelija), Ulsterin yliopisto, Jordanstown
Kirjoittajat ja toimittajat, Italia
Francesca Abiusa, Medeaproject, I +, Firenze
Toimittajat ja verkkosuunnittelijat
Silvia Stefanescu Hrin (ulkoasu) SynopsisMedia, Timisoara, Romania
Ovidiu Hrin SynopsisMedia (ulkoasukonsepti) SynopsisMedia, Timisoara, Romania
Annalisa Duca (Kehittäjä) AcrossLimits, Hamrun, Malta
Keith Spiteri (Kehittäjä) AcrossLimits, Hamrun, Malta

FAQ

 • Kuinka pitkään kurssille osallistuminen on voimassa?

  Kun olet ostanut kurssin, pääset käyttämään sitä vuoden ajan.

 • Tarvitseeko minulla olla kokemusta terveydenhuollosta tai muistisairauksista?

  Tämä kurssi tarjoaa perusteet muistisairaiden hoitajille, joten aikaisempaa kokemusta ei vaadita.